panorama szkoły

Jeśli chcesz możesz stać się redaktorem kolumny " A to ciekawe". Zapraszam.

Przyślij na moją pocztę swój ciekawy tekst związany z fizyką lub techniką oraz obrazek - jeśli takim dysponujesz, a ja go tu umieszczę.  Nie zapomnij podać źródła (adresu strony)
i rzeczywistego autora.

POWTÓRKA Z FIZYKI
ZAM
IAST KOREPETYCJI
ZAMIANA   JEDNOSTEK

 

  Klasa I
     opis ruchu
     właściwości,
     budowa ciał

     pomiary

  Klasa II
     praca
     siły w przyrodzie
     ciepło
     drgania

  Klasa III
     elektrostatyka
     prąd elektryczny
     elektromagnetyzm
     optyka

  Jednostki SI
     zamiana jednostek

  Jedno zadanko

  Wzory fizyczne
    stosowanie wzorów
    przekształcanie wz.

  Stałe fizyczne

  Czytamy wykresy

  Prawa i zasady fiz.

  Przed egzaminem

  Strona główna

  Od autora

 

Zamiana jednostek to prosta sztuczka, w miejsce starej jednostki wpisujemy ile to jest w nowych jednostkach i wykonujemy odpowiednie działanie, zobacz na przykładach. Ćwiczenia w zamianie wykonamy zamieniając na jednostki Układu SI, aby ci się utrwalały, ale tak samo można to robić w innych jednostkach - pamiętaj.

1. Zamień na metry:

a) 3,4 km = 3,4 · 1000 m =3 400 m
(liczbę przepisałem, a w miejsce km wpisałem ile to metrów 1km = 1000m
i pomnożyłem)

b) 264 cm = 264 · 0,01 m = 2,64 m
(liczbę przepisałem, a w miejsce cm wpisałem ile to metrów 1cm = 0,01m
i pomnożyłem)

c) 827,3 dm = 827,3 · 0,1 m = 82,73 m (bo 1dm = 0,1m)

Tu należy pamiętać, że:

1 m = 0,001 km,     a     1 km = 1 000 m
1 m = 10 dm,          a     1 dm = 0,1 m
1 m = 100 cm,        a     1 cm = 0,01 m
1 m = 1 000 mm,    a     1 mm = 0,001 m

2. Zamień na sekundy:

a) 25 min = 25 · 60 s = 1 500 s
(liczbę przepisałem, a w miejsce min wpisałem ile to sekund 1 min = 60 s
i pomnożyłem )

b) 0,75 h = 0,75 · 3 600 s = 2 700 s (bo 1 h = 3 600 s)

Tu należy pamiętać, że czas liczymy w niedziesiątkowym systemie oraz:

1 s = 1/60 min,         a      1 min = 60 s
1 s = 1/3600 h,        a      1 h = 3 600 s

3. Zamień na kilogramy:

a) 32 g = 32 · 0,001 kg = 0,032 kg
(liczbę przepisałem, a za gram wpisałem ile to kilogramów, 1 g = 0,001 kg)

b) 265 dag = 265 · 0,01 kg = 2,65 kg
(liczbę przepisałem, a za dag wpisałem ile to kg, 1 dag = 0,01 kg)

c) 2 t = 2 · 1 000 kg = 2 000 kg (bo 1 t = 1 000 kg)

Tu należy pamiętać, że:

1 kg = 1 000 g,         a       1 g = 1/1000 kg
1 kg = 100 dag,         a       1 dag = 1/100 kg
1 kg = 0,001 t,          a       1 t = 1 000 kg

4. Zamień jednostki szybkości:

a) 25 m/s = .... km/h, 

w miejsce metra wpisujemy ile to km, a w miejsce sekundy ile to h i liczymy  

b) 54 km/h = ... m/s,

w miejsce km wpisujemy ile to metrów, a w miejsce godziny wpisujemy ile to sekund i liczymy 

5. Zamień jednostki gęstości:

a) 2700 kg/m3  = ... g/cm3

w miejsce kg wpisujemy ile to gramów, a w miejsce m3 ile to cm3 i liczymy 

b) 5,4 g/cm3 = ... kg/m3

w miejsce grama wpisujemy jaka to część kg, a w miejsce centymetra sześciennego wpisujemy jaka to część metra sześciennego i liczymy

Tu korzystamy z:

1 m3 = 1m · 1m · 1m =100cm · 100cm · 100cm =1 000 000 cm3
1 cm3  = 1/1000000 m3

Identycznie postępujemy z wszystkimi pozostałymi zamianami jednostek trzeba tylko znać lub umieć obliczać jednostki, które używamy do zamiany - wszystkie są w "Tablicach matematycznych".

 

 

A to ciekawe?