panorama szkoły

Jeśli chcesz możesz stać się redaktorem kolumny " A to ciekawe". Zapraszam.

Przyślij na moją pocztę swój ciekawy tekst związany z fizyką lub techniką oraz obrazek - jeśli takim dysponujesz, a ja go tu umieszczę.  Nie zapomnij podać źródła (adresu strony)
i rzeczywistego autora.

POWTÓRKA Z FIZYKI
ZAM
IAST KOREPETYCJI
WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA CIAŁ

 

  Klasa I
     opis ruchu
     właściwości,
     budowa ciał

     pomiary

  Klasa II
     praca
     siły w przyrodzie
     ciepło
     drgania

  Klasa III
     elektrostatyka
     prąd elektryczny
     elektromagnetyzm
     optyka

  Jednostki SI
     zamiana jednostek

  Jedno zadanko

  Wzory fizyczne
    stosowanie wzorów
    przekształcanie wz.

  Stałe fizyczne

  Czytamy wykresy

  Prawa i zasady fiz.

  Przed egzaminem

  Strona główna

  Od autora

 

TRENING PRZED SPRAWDZIANEM - NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE CIAŁ

1. Wymienione substancje i ciała wpisz do tabeli w odpowiednią rubrykę:
ocet, żwir, tlen, azot, herbata, deska, para wodna, olej, szklanka, gwóźdź, benzyna, guma.

gaz

ciecz

ciało stałe

 

 

 

2. Jaką cechę ciał stałych wykorzystujemy podczas:

 1. rzeźbienia w marmurze,
 2. rysowania kredkami,
 3. łowienia ryb wędką,
 4. skoku z trampoliny,
 5. robienia klusek,
 6. formowania naczyń z gliny?

3. Jakie zjawisko obserwujemy przy:

 1. inhalacji ziółkami w czasie przeziębienia,
 2. produkcji lodów,
 3. pomiarze temperatury termometrem cieczowym, a termometrem bimetalowym,
 4. powstawaniu chmur,
 5. pękaniu asfaltu zimą?

4. Dopasuj własności do ciał w tabeli:
bardzo duże siły międzycząsteczkowe, ściśliwość, duże odległości międzycząsteczkowe, regularna budowa, chaotyczne swobodne ruchy cząsteczek, nieściśliwość i brak kształtu, brak stałej objętości, stały kształt, ruch drgający cząsteczek, bardzo małe siły międzycząsteczkowe.

gaz

ciecz

ciało stałe

 

 

 

5. Podaj po 5 przykładów ciał i 5 przykładów substancji, na czym polega różnica?

6. Oblicz o ile skróci się dwustumetrowy przewód energetyczny jeśli zmieni się jego temperatura z 35 o C (latem) do -15 o C (zimą)? Skorzystaj z diagramu 2 rozszerzalności w podręczniku. O czym muszą pamiętać energetycy przy zakładaniu przewodów?

7. Podaj przykłady praktycznego wykorzystania zmian stanu skupienia ciał.

8. Dlaczego w szybkowarach (zdjęcie poniżej) potrawy gotują się szybciej?

9. Każde ciało stałe jest w pewnym stopniu plastyczne, kruche, sprężyste chociaż na ogół jedna z tych cech jest wyraźnie dominująca. Czy można zmienić cechę ciała np. spowodować by szkło było plastyczne? Podaj kilka przykładów.

10. Dlaczego na biegunach i strefach polarnych używamy termometrów alkoholowych, a nie rtęciowych? Skorzystaj z tabeli 2.1 w podręczniku.

11. Jakie zjawisko lub cechę substancji wykorzystuje:

•  pies tropiący przestępców

•  pielęgniarka wykonująca zastrzyki,

•  płetwonurek używający butlę akwalungu,

•  inżynier projektujący strop żelazobetonowy,

•  szklarz używający diamentowego ostrza do cięcia szkła?

12. Mama najchętniej suszy pranie w ciepłe i wietrzne dni dokładnie rozkładając rzeczy na sznurze. Czy ma to związek z fizyką, jaki?

13. Po otwarciu kurka między naczyniami:

 1. gaz pozostanie tylko w naczyniu, w którym był,
 2. gaz wypełni dolną część obu naczyń,
 3. gaz wypełni oba naczynia.

14. Do produkcji włókien żarówek używamy drogiego wolframu, czy nie lepiej użyć znacznie tańszego aluminium lub ołowiu?

15. Na jakiej zasadzie działa termostat używany np. w żelazkach, piekarnikach, lodówkach, grzejnikach c.o. itp.?

16. O czym informuje zjawisko na rysunku? Podaj 4 inne przykłady tego zjawiska obserwowane w życiu codziennym i uzasadnij czy nam to pomaga, czy przeszkadza.

 

TRENING PRZED SPRAWDZIANEM - CZĄSTECZKOWA BUDOWA CIAŁ

 

1. Rysunki przedstawiają dwa klocki - drewniany i stalowy o jednakowych masach:

 1. klocek 1 jest drewniany, a 2 stalowy,
 2. klocek 2 jest drewniany, a 1 stalowy,
 3. trudno ocenić po kolorze.

2. Jakie zjawisko obserwujemy przy:

 1. parzeniu herbaty,
 2. produkcji lodów,
 3. rozpoznawaniu zapachu potraw,
 4. praniu.

3. W roku ubiegłym w Suwałkach zanotowano zimą  - 32°C , a latem 34 °C . Różnica między najwyższą i najniższą temperaturą wynosi  t = .......

4. Uszereguj podane substancje według malejących sił międzycząsteczkowych: wodór, denaturat, szkło, smar maszynowy.

5. Zapisz temperaturę w podanych jednostkach:

 1. 25 °C = ....... K
 2. 420 K = ....... °C
 3. - 33 °C = ...... K
 4. 49 K = .. °C

6. Woda występuje w przyrodzie w postaci cieczy, ciała stałego (lód), lub gazu (para wodna). W którym stanie skupienia ma największą, a w którym najmniejszą gęstość?

7. Jak wytłumaczysz to, że niektóre owady np. nartnik (na zdjęciu poniżej) może biegać po wodzie?

8. Z piłki wypuszczono nieco powietrza i jednocześnie ją ogrzano. Ciśnienie nie uległo zmianie, czy to możliwe, dlaczego?

9. Dwa kawałki plasteliny przyciśnięte do siebie łączą się, a kawałki cegły - nie. Dlaczego?

10. Dlaczego łatwo jest zmniejszyć objętość naczynia z gazem (ścisnąć je) niż naczynia z cieczą?

11. Dlaczego nie wolno wrzucać zamkniętych pustych pojemników do ognia - przecież tam jest tylko trochę powietrza?

12. Rozgrzane metale i inne substancje łatwiej rozerwać lub zmienić ich kształt - dlaczego?

13. Dlaczego kaczki i inne ptaki wodne nie nasiąkają wodą i nie toną? Czy ma to jakiś związek z meniskiem?

14. Para wodna ma gęstość 0,59 kg/m3 , a woda 1000 kg/m3 , a przecież to ta sama substancja - jak wyjaśnisz tę różnicę gęstości?

15. Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku - podaj przykłady?

 

A to ciekawe?

Jazda obowiązkowa :)